Startsidan Statens medieråd

Könsnormer i bildspråket - Fördjupning

Den här fördjupningstexten kan både lärare och elever läsa och samtala kring. Texten beskriver mer ingående hur det är att leva i en visuell bildkultur. Här diskuteras teman som hur vi tolkar vår tillvaro genom seendet och hur en blick aldrig är neutral.

Hälsa och välmående Källkritik Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Elin Jönsson, Elisabet Jonsved och Statens medieråd • Utgivningsår: 2017

Centrala begrepp som representation och normer beskrivs närmare samt hur bilder påverkar vårt sätt att tänka.

Fördjupningsdelen är en av delarna i det pedgogiska materialet Könsnormer i bildspråket som visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Materialet diskuterar normer kring manligt och kvinnligt genom olika övningar, bildpresentation (Powerpoint), teoretisk samt praktisk bildanalys. Här illustreras också hur mängden bilder med liknande representation kan skapa ett visuellt mönster som påverkar oss själva och hela samhället i en viss riktning.

Mer information:

Materialet Könsnormer i bildspråket är framtaget inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement.

> Mer om No Hate Speech Movement

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Hela materialet

Här hittar du alla delar som ingår i klassrumsmatrialet Könsnormer i bildspråket. Om du arbetar med alla delar tar det cirka 4-5 entimmeslektioner, beroende på hur snabbt dina elever arbetar och hur mycket tid ni tar till diskussioner.