Statens medieråd

Att gilla eller inte gilla? Om vår egen roll i sociala medier

I flera av de sociala medierna finns det möjlighet att trycka på gilla som en kommentar till en film, bild eller text. Denna övning syftar till att problematisera detta genom diskussion och en egen undersökning.

Appar på en mobiltelefon - CC0-licens pixabay.com, Fotograf: LobostudioHamburg

CC0-licens pixabay.com, Fotograf: LobostudioHamburg

Diskutera i smågrupper

  • Vad är syftet med att gilla något i sociala medier?
  • Är det viktigt att få många att gilla något?
  • Kan det uppstå några negativa konsekvenser om vi gillar saker i sociala medier?
  • Finns det någon motsvarighet till att gilla offline? Används det lika ofta? Om nej: Varför inte?
  • Facebook hade tidigare en ogilla-knapp, som togs bort. Varför tror ni?

Helgrupp

Följ upp smågruppernas diskussion i helgrupp.

Egen uppgift

Denna uppgift löper under en vecka. Den går ut på att du inte ska gilla något i sociala medier för att se om du får några reaktioner på detta. Kom ihåg att inte berätta för dina kontakter, vänner och/eller följare om din undersökning. I efterhand får du förklara vad du gjorde för de som, utan att veta det, ingick i ditt test.

  • Om du fick några reaktioner, vad bestod de av? Vad tror du orsakerna var till reaktionerna?
  • Om du inte fick några reaktioner, vad tror du orsakerna var till detta?
  • Diskutera vad ni kom fram till i gruppen.
  • Testa istället att gilla allt som någon av dina kompisar lägger upp i sociala medier under en vecka. Vad fick du för reaktioner?