Startsidan Statens medieråd

Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Det nya hotet - så gjorde vi filmen. Om vinklade budskap

Lär dig känna igen påverkansmetoder och i vilket syfte de görs.

10 minuter
projektor/TV
Vinklade budskap Påverkansmetoder Klassrummet Video

Se filmen

Titta först på filmen Det nya hotet Länk till annan webbplats. innan du ser filmen ovan.

Se filmen Det nya hotet - så gjorde vi filmen med undertexter på olika språk:
>Engelska Länk till annan webbplats.
>Franska Länk till annan webbplats.
>Arabiska Länk till annan webbplats.

Diskussionsfrågor

I filmerna används flera metoder för att försöka påverka dina känslor och åsikter.

  • Vilka metoder kommer du ihåg?
  • Känner du till några andra?
  • Har du stött på metoderna som används i filmen förut? Om ja, när?

Vem eller vilka påverkar dina åsikter mest? Börja med att rangordna själv och diskutera gemensamt.

  • Vänner
  • Föräldrar
  • TV och tidningar
  • Reklam
  • Forskning
  • Eget alternativ

Tänk på!

Denna film ska ses efter filmen Det nya hotet. Se dem gärna under samma tillfälle och följ upp med diskussionsfrågor.

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.