Statens medieråd

Medielandskapet och vinklade budskap (Arabiska)

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar som tillsammans tar ca 120 minuter. Syftet med denna lektion är att eleverna ska förstå några ofta förekommande metoder för påverkan, samt reflektera över vinklade budskap. Lektionen är på arabiska och laddas ner som PDF.