Statens medieråd

När säger du ifrån? Om civilkurage på nätet

Det kan ofta vara lättare att hålla med än att säga ifrån. Syftet med övningen är att ta reda på vad civilkurage är, samt att konstruera en egen instruktion för hur civilkurage på nätet bör se ut.

Person sitter ner vid en vägg och håller för ansiktet. CC-licens: Pexels.com

CC-licens: Pexels.com

Grupptryck på nätet kan till exempel handla om att man vill vara med i en viss grupp och om man inte gör som de andra så kanske man inte får fortsätta vara med. Inom den socialpsykologiska forskningen talar man om att vi människor är konforma. Det innebär bland annat att vi för det mesta gör som alla andra omkring oss och att vi sällan tar egen ställning och agerar ut den.

Arbeta i grupp

 • Ta reda på vad begreppet civilkurage innebär. Diskutera det och skriv ner en egen förklaring.
 • Fundera en stund var för sig på en person som ni verkligen tycker har visat civilkurage. Presentera de personer ni valde för varandra och motivera valet.
 • Har ni någon gång själva visat civilkurage? Om ja, berätta om den gången.
 • Om man nu tänker att civilkuraget ska användas på internet hur skulle det då kunna se ut?
 • Er uppgift är nu att skriva en instruktion för hur man visar civilkurage på nätet. Instruktionen ska innehålla 5-10 punkter. Tänk på att skriva enkelt och konkret med uppmaningar till vad man ska göra. Så här kan man till exempel skriva: "Gilla inte när..."
 • Instruktionen ska vara skriftlig, förslagsvis på tavlan eller på ett A3 eftersom den ska presenteras för resten av gruppen.

Röstning

Varje grupp presenterar sin instruktion. Tänk på att motivera era val och argumentera för varför era metoder är bra.

Gruppen röstar på de punkter som de anser vara bäst. Detta går till på följande sätt:

 • Alla gruppers resultat finns på tavlan eller på separata papper, se ovan.
 • Varje deltagare får 3-5 prickar var. Dessa görs förslagsvis med whiteboardpenna.
 • Man får fördela sina prickar som man vill på de punkter som finns i de olika förslagen.
 • Man får inte rösta på sitt eget förslag.
 • De 5-7 punkter som fått flest röster sammanställs i ett gemensamt dokument med lämplig rubrik.