Startsidan Statens medieråd

Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Om kränkningar på nätet

Idag har gränsen mellan online och offline suddats ut. Det är lika viktigt att diskutera de kränkningar som sker på nätet som de som sker på skolgården. Detta är en kort diskussionsövning med syfte att diskutera tonen på internet och vad vi kan göra åt den.

7 minuter
muntligt
Våra relationer Klassrummet Övning
En oidentifierad person bakifrån mellan två bokhyllor i ett bibliotek. Foto: CC0 License Unsplash.com

CC0 License Unsplash.com

“Den som är med på nätet får nätet tåla”

Fundera enskilt

Hur känner du för påståendet ovan?

Ta ställning

Hur mycket håller du med om påståendet? På en skala där 1 = instämmer inte alls och 6 = instämmer helt.

Diskutera i helgrupp

  • Vad kom ni fram till?
  • Vad får det för konsekvenser om internet är helt fritt från de normer som styr resten av samhället?

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.