Statens medieråd

Problemträdet

Eleverna arbetar i smågrupper med att göra ett problemträd med utgångspunkt från kärnan i Swefilmermålet: Brott mot upphovsrätten. Övningen bygger på att eleverna har lyssnat på podden Swefilmer-målet.

Shutterstock Royaltyfri stockvektor-ID: 369618173

Foto: Shutterstock

Varje grupp ska identifiera grundorsakerna till problemet, samt effekter och förslag till lösningar. Det finns plats för både fakta och åsikter i den här övningen. Ni kan också välja att genomföra övningen gemensamt i helklass. Övningen hjälper eleverna att visualisera sina tankar och se kopplingar mellan orsak och verkan samt lösningar.

Tillvägagångssätt

1. Rita upp ett träd på ett stort papper (eller på tavlan om övningen genomförs gemensamt). Skriv upp problemet, brott mot upphovsrätten, på trädstammen.

2. Skriv tänkbara orsaker till problemet, helst på post-it-lappar, och sätt på trädets rötter.

3. Skriv effekter, följder av problemet, och sätt på trädets grenar.

4. Fundera och diskutera. Fattas något? Ska något bort eller byta plats, som till exempel några av orsakerna och effekterna?

5. Försöka hitta idéer till lösningar. Rita frukter och skriv lösningarna på dem innan de ”hängs upp” i trädet.

6. Grupperna presenterar sina problemträd och förklarar hur de tänkt (om ni inte har genomfört en gemensam övning).

7. Avsluta med gemensam reflektion.