Statens medieråd

Varför tycker jag som jag gör? Om våra informationskällor

Vi människor sätter större tilltro till vissa informationskällor än till andra. Frågan är vad det beror på och vilka konsekvenserna kan bli. Denna övning syftar till en första reflektion.

Hög med tidningar, CC0-licens, Pixabay.com

CC0-licens, Pixabay.com

Fundera enskilt

Vad och/eller vem påverkar dig mest? Det kan handla om personer, organisationer, massmedier, företag, ideologier och så vidare.

Fundera kring detta och gör en lista på de källor som påverkar dig mest.

  • Tänk dig ditt liv under en vecka och vad som påverkar dig då.
  • Försök att göra en lista med fem olika ”påverkare”.
  • Välj ut två och förklara hur och varför de påverkar dig.
  • Vem påverkas du av allra mest? Varför tror du att det är så?

Helgrupp

Avsluta med att följa upp de två sista punkterna ovan med ett reflekterande samtal i hela gruppen.

Arbeta i par

Jämför era listor:

  • Vilka är likheterna och skillnaderna?
  • Vad kan orsaken till skillnaderna vara?
  • Vad kan få er att sluta påverkas av en påverkare på er lista?