Startsidan Statens medieråd

Konsten att övertyga – elever

Detta är ett stöd till dig som pedagog. Lärarmanuset innehåller beskrivningar och fakta kring bilderna i powerpointpresentationen och frågor som du kan använda för diskussion med klassen.

Källkritik Lärare och skolpersonal Lärarhandledningar och lektionsmaterial

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2016

Lärarmanuset hör till bildpresentationen Konsten att övertyga. Presentationen avslutas med en skriftlig analysuppgift. Mallen till denna finner du sist i lärarmanuset.

Mer information:

Materialet Propaganda och bilders makt är framtaget inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement.

> Mer om No Hate Speech Movement

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Hela materialet

Här hittar du hela materialet. Börja gärna med lärarhandledningen som guidar dig genom materialet. Propaganda och bilders makt är tänkt främst för elever på högstadiet och gymnasiet.