Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Duckface/Stoneface

Publiceringsdatum:

Statens medieråds studie "Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7" undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline.

Författare:Michael Forsman/Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Årskurs:Åk 4-6, Åk 7-9

Gör en ny sökning efter publikationer