Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet

Vad är bibliotekens roll när det gäller mediekunnighet bland barn och unga? Vad kan vi göra för att stärka bibliotekarier i detta arbete? "Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet" är en gemensam skrift om barn, bibliotek och digitala medier framtagen av Statens medieråd och Svensk biblioteksförening.

Samhälle och demokrati Bibliotek och bibliotekspersonal Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2012

I den förklarar vi tillsammans med andra organisationer varför detta är viktiga frågor samt ger utrymme för barns och ungas egna berättelser varför och hur de använder medier för olika saker.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.