Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Våld och pornografi i media - svenska folkets åsikter

Oron för sex och pornografi i media är i dag större än för våld och gäller främst att barn och unga får en förvriden verklighetsuppfattning.

Hälsa och välmående Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Ulla Carlsson • Utgivningsår: 2005

Det framgår av de frågor som ställts till 3000 personer mellan 15 och 85 år. Liknande frågor ställdes år 2000 och en jämförelse visar att det skett en förändring i framför allt ungas attityder till medievåld.

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.