Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter 2022

Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på Statens medieråd.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Bibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

Statens medieråd är en av de myndigheter som omfattas av regeringens satsning ”Ett kunskapslyft för barnets rättigheter”, som leds av Barnombudsmannen. Denna rapport är en redovisning av det fortsatta uppdrag som statens medieråd fick i regleringsbrevet för 2022. Uppdraget har gått ut på att:

  • fortsatt analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde och
  • utifrån analysen, samt barnrättskommitténs allmänna kommentar om barn i digitala miljöer, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

I denna rapport beskrivs hur uppdraget har genomförts och hur myndigheten har arbetat med och följt upp de prioriterade utvecklingsområden som identifierades under 2021, som till exempel implementering av det barnrättspaket som tagits fram samt hur myndigheten arbetat med information anpassad och riktad till barn. Vidare presenteras myndighetens åtgärder gällande barnrättskommitténs allmänna kommentar 25 om barn i digitala miljöer samt den metodutveckling som genomförts i arbetet med att tillvarata barns och ungas erfarenheter.

Rapporten är skriven av Francisca Benavente, barnrättsansvarig och projektledare, samt Emma Wilén, utredare.