Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Lägesrapport 2022

Redovisning av Statens medieråds uppdrag Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (Ku2021/02377)

Digital kunskap Samhälle och demokrati Bibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Lärare och skolpersonal Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

I denna lägesrapport avrapporteras det arbete som Statens medieråd
genomfört under 2022 samt fram till 31 mars 2023, inom ramen för den struktur för MIK-samverkan som myndigheten utarbetat.

Författare till rapporten är Martina Wagner.