Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Småungar & medier 2023

I "Småungar & medier 2023" redovisas resultaten från en enkätundersökning av medievanor bland barn 0–8 år. Här har föräldrar tillfrågats om sina barns medievardag.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns som 0–1, 2–4 samt 5–8 år.
Underlaget för rapporten består av enkäter som besvarats av föräldrar och vårdnadshavare under hösten/vintern 2022.