Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Ungar & medier 2023

"Ungar & medier" är Sveriges största statistiska undersökning av barns medievanor och attityder till medieanvändning. Detta är den sjätte undersökningen i serien som genomförs av Statens medieråd med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2023

I denna rapport presenteras analyser av självskattade svar från barn och unga i åldern 9–18 år, baserade på en enkätinsamling hösten/vintern 2022. Resultaten gäller ibland hela åldersspannet 9–18 år, ibland fördelas de på åldersgrupperna 9–12 år, 13–16 år och 17–18 år.