Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & Medier 2006

"Ungar & Medier 2006" är en uppföljning av "Ungar & Medier 2005" som var den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna erfarenheter.

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Medierådet • Utgivningsår: 2006

Här ges svar på vilka medier de använder, hur länge och varför. Här finns också fakta om familjesituationen, om det finns regler i hemmet, om man diskuterar medier i familjen. Svaren ger också insikt om varför dokusåpor eller dataspel attraherar barn och unga, liksom om skillnader mellan flickor och pojkars användning och upplevelser.

Hela undersökningen från 2010-2005

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2010 samt 2008 och 2005.

 • Omslag till Ungar & Medier 2010

  Ungar & Medier 2010

  "Ungar & Medier 2010" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005, 2006 och 2008. För fjärde gången har 2...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2008

  Ungar & Medier 2008

  "Ungar & Medier 2008" är en uppföljning av Ungar & Medier 2005 och 200 6 . Det är en omfattande studie...

  Samhälle och demokrati Sociala medierMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar
 • Omslag till Ungar & Medier 2005

  Ungar & Medier 2005

  "Ungar & Medier 2005" är den första omfattande studien om medievardagen för barn och unga, byggd på deras egna...

  Samhälle och demokratiMyndigheter och organisationer Universitet och högskolor VuxnaRapporter och undersökningar