Logotyp statens medieråd
Publikationen är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Ungar & medier 2015

I "Ungar & medier 2015" redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka omnämns med siffror i löpande text: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).

Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2015

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn 9–12 år och 1 999 barn 13–18 år.

Hela undersökningen från 2015

 I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här kan du ta del av fler resultat från undersökningen Ungar & medier 2015.

 • Omslag rapport Föräldrar och medier 2015

  Föräldrar och medier 2015

  Föräldrar och medier 2015 är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns...

  Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Småungar & medier 2015

  Småungar & medier 2015

  I "Småungar & medier 2015" redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Här har föräldrar till barn mellan 0 och...

  Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar
 • Omslag rapport Ungar & medier 2015: demografi

  Ungar & medier 2015: demografi

  "Ungar & medier 2015: demografi" är en analys av hur demografiska faktorer – föräldrars härkomst, utbildning...

  Samhälle och demokrati Sociala medier Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Vuxna Rapporter och undersökningar